Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Urbanistički plan uređenja – Stubalj

 

Obalno područje naselja Bilice s pripadajućim akvatorijem dijela naselja Stubalj (uvala Stubalj) predstavlja značajnu prostornu, ekološku i ekonomsku vrijednost za cjelokupno područje općine Bilice.

Zapostavljenost i neuređenost ovog užeg obalnog pojasa (unutar 70 metara zaštićenog obalnog područja mora) inicira prioritenu zadaću planskog uređenja te definiranja uvjeta korištenja ovog dijela obale i akvatorija.


 

Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj (9 mB)

Karta 1: Korištenje i namjena površina (370 kB)

Karta 2: Prometna, ulična, i komunalna infrastrukturna mreža (432 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (348 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (195 kB)

 

Urbanistički plan uređenja – Stubalj I

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Karta 1: Korištenje i namjena površina (427 kB)

Karta 2: Prometna, ulična i komunalna infrasrukturna mreža (448 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina (319 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (316 kB)

 

Izmjene i dopune zone centralnih sadržaja Bilice

Pregled i preuzimanje dokumenata:

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja uvale Stubalj (11.4 mB)

Karta 1: Korištenje i namjena površina (470 kB)

Karta 3: Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite okoliša (451 kB)

Karta 4: Način i uvjeti gradnje (474 kB)

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više