Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Statut Općine Bilice

 

Na temelju članka 8. i 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2 sjednici, od 07. kolovoza 2009. godine donijelo je Statut općine Bilice.

Statutom se uređuje status i ustrojstvo Općine Bilice (u daljem tekstu: Općina) i to status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, mjesna samouprava, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave, javnost rada i odgovornost i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

# Dokument: Format: Veličina:
1 STATUT Općine Bilice pdf 224.54 KB
2 Pročišćeni tekst Statuta Općine Bilice docx 44.99 KB
3 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice pdf 149.31 KB
4 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice 2021 odt 16.88 KB
5 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice 2013 odt 3.92 KB
6 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice 5.2018 odt 3.96 KB
7 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Bilice 3.2018 odt 11.75 KB

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više