Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Pravo na pristup informacijama

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama(NN, br. 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima na jednaki način i pod jednakim uvjetima. Korisnici su jednaki u njegovu ostvarivanju.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Bilice javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Bilice na sljedeće moguće načine:

1. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: k.caleta-car@opcina-bilice.hr

4. poštom na adresu: Općina Bilice, Bosuć 3, 22 000 Šibenik

5. osobno na adresu: Općina Bilice, Bosuć 3, 22 000 Šibenik radnim danom od 7-15 sati.

Imenovani Službenik za informiranje:

Krešimir Ćaleta-Car, dipl. oec.

Općina Bilice, Bosuć 3, 22 000 Šibenik

Tel.: 022 310 599

E-mail službenika za informiranje: k.caleta-car@opcina-bilice.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 7-15 sati

# Dokument: Format: Veličina:
1 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama doc 52.00 KB
2 Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije doc 159.00 KB
3 Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija doc 50.50 KB
4 Godišnje izvješće pdf 211.81 KB

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više