Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Poslovnik Općine Bilice

 

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, 3/06), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 08. kolovoza 2009. godine donijelo je Poslovnik općine Bilice.

Ovim se Poslovnikom uređuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Bilice (u daljnjem tekstu Vijeće), i to postupak konstituiranja Vijeća, prava i dužnosti vijećnika, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, izbor i način rada radnih tijela Vijeća, odnos Vijeća i Općinskog načelnika, postupak odlučivanja i donošenja akata, poslovni red sjednice, javnost rada i druga pitanja važna za rad Vijeća.

# Dokument: Format: Veličina:
1 Poslovnik Općine Bilice pdf 269.91 KB
2 Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika 2021 odt 8.99 KB
3 Odluka o izmjenama i dopunama poslovnika 2013 odt 7.75 KB

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više