Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Općinsko Vijeće Općine Bilice

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ima 11 članova koji većinom glasova svih članova predstavničkog tijela biraju predsjednika i potpredsjednika.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.


Predsjednik općinskog Vijeća

  • Vlatko Petrović

Zamjenik predsjednika općinskog Vijeća

  • Mario Mikulandra

Općinski vijećnici

  • Zdenko Mihaljević
  • Siniša Dragutin
  • Ivica Ćaleta
  • Ive Ćaleta-Car
  • Niko Mikulandra
  • Stipe Silov
  • Anita Jakšić

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više