Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Lokacija Općine Bilice

Općina Bilice nalazi se 3 km sjeverno od Šibenika. Površinom od 25,66 km² spada u manje općine i čini 0,86% sveukupne površine Šibensko-kninske županije.

Graniči s Gradom Šibenikom i Gradom Skradinom.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Bilicama ima 790 domaćinstva u kojima živi oko 2298 stanovnika, a unutar općine nalazi se 24 zaseoka: Butkovići, Novo–naselje, Pližote, Gatara, Grubišić, Buva, Mikulandra, Šparadići, Čaleta-car, Bura, Slavice-Karlovići, Petrovići, Ćaleta, Kalik, Lugovići, Dulibići, Slavica-Jolići, Mihaljevići, Slavica -Paprčići, Radići, Juras, Krnić, Jakšić, Sekulić, Perišić.

Svi zaseoci raspoređeni su u pet naselja: Novo Naselje, Podlukovnik, Podtrtar, Stubalj i Vrulje.

 

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više