Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Jedinstveni upravni odjel

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, Općina je ustrojila Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelokrugu, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.


Upravni odjel općine Bilice:


Krešimir Ćaleta-Car, dipl.oec.
Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
E k.caleta-car@opcina-bilice.hr


Antonija Erceg, mag. oec.
viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo
E a.erceg@opcina-bilice.hr


Dajana Goreta
administrativni referent
E d.goreta@opcina-bilice.hr


Joško Erceg
komunalni referent
E j.erceg@opcina-bilice.hr

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više