Bosuć 3, 22220 Bilice
  +385 (0)22 310 599       info@opcina-bilice.hr   FACEBOOK

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilice


  Objavljeno: 14.11.2022
 

Omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača, na uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke.

Javnost se upoznaje s načinom i uvjetima pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog i glomaznog otpada, korištenje reciklažnog dvorišta i dr.), kategorijama korisnika, bitnim svojstvima spremnika za sakupljanje otpada, cijenom obvezne minimalne javne usluge, općim uvjetima ugovora s korisnicima, i dr.

Predmetna Odluka ima za cilj uspostaviti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bilice na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnosti rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

# Dokument: Format: Veličina:
1 Obrazac za savjetovanje prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine bilice 2022 docx 18.81 KB
2 Prijedlog nacrta odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine bilice docx 64.12 KB

Biličani pitaju


Imate pitanje, primjedbu ili pohvalu?

Saznajte više  

Prijava kvara na infrastrukturi


Želite prijaviti kvar na infrastrukturi ili nešto što treba popraviti ili zamijeniti?

Saznajte više  

Povijest Bilica


Car Konstantin Porfirogenet, pisac iz 10. st. navodi mjesto Belitcein (to belitzein), a povjesničar Vjekoslav Klaić smatra, da su to današnje Bilice.

Saznajte više